Мох в швах плитки "под желтый кирпич"
Мох в швах плитки \\

 

Мох в швах плитки "под серый камень"

Мох в швах плитки \\

 

Мох в швах плитки "под белый кирпич"

Мох в швах плитки \\

 

Мох в швах плитки "под гранит"

Мох в швах плитки \\

 

Мох с плиткой "под красный камень"

Мох в швах плитки \\